Jak pozyskać pomoc finansową w ramach Programu Czyste Powietrze?

1 grudnia 2021
By m-ver
0 Komentarze
Post Image

Program czyste powietrze to program wsparcia opracowany przez polski rząd. Program ma na celu wsparcie finansowe na rzecz wymiany źródła ciepła oraz prac związanych z termomodernizacją. Wszystkie działania jednak skupiają się na ochronie środowiska naturalnego. Jeśli myślisz w przyszłości, aby zmienić źródło ciepła, to ten artykuł jest dla Ciebie.

Założenia programu Czyste Powietrze

W ramach omawianego programu można zainwestować w najnowocześniejsze urządzenia grzewcze tj. pompa ciepła. Czyste Powietrze umożliwia pomoc na zakup i montaż źródła ciepła obejmującego centralne ogrzewanie lub ogrzewanie centralne i ciepłą wodę użytkową. Pompa ciepła to reprezentant technologii OZE, który w 75% czerpie energię z otoczenia, natomiast jedynie w 25% z prądu. W rezultacie właściciel takiego urządzenia na każdy 1 kW energii elektrycznej otrzymuje aż 4 kW energii cieplnej. Pompy ciepła obecnie są na rynku najefektywniejszymi urządzeniami grzewczymi, które zarówno zapewniają najwyższy komfort, jak i chronią środowisko naturalne.

Beneficjenci programu Czyste Powietrze

Kto może liczyć na dofinansowanie na zakup urządzenia tj. pompa ciepła? Czyste powietrze jest dedykowane właścicielom lub współwłaścicielom domów jednorodzinnych oraz właścicielom, lub współwłaścicielom lokalu, który jest wydzielony w budynku mieszkalnym. Kwota pomocy finansowej jest uzależniona od dochodu. Program Czyste Powietrze ma dwie grupy beneficjentów: uprawnionych do pomocy, których dochód roczny nie przekracza kwoty 100 000 złotych oraz uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie jest większy niż 1400 zł lub 1960 zł (warunki kwotowe regulowane na podstawie ilości członków mieszkających w gospodarstwie domowym).

Wsparcie dwóch powyższych grup beneficjentów jest realizowane w formie dotacji lub dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu. Wnioskodawcy mogą również liczyć na wsparcie na przedsięwzięcia, rozpoczynające się 6 miesięcy wcześniej niż miało miejsce złożenie wniosku.